Rik

Hij is verantwoordelijk voor onderhoud en reiniging van apparatuur en instrumenten die gebruikt worden. Cum Laude werkt volgens de strengste normen en regels. Veiligheid en hygiëne nemen dan ook een belangrijke plaats in binnen de kliniek, waar continue wordt gewerkt aan een steriel en veilig klimaat.